Kern

Het universeel soefisme is een spirituele levenshouding die een antwoord geeft op het verlangen van mensen naar geestelijke groei en vrijheid. Het is voedsel voor onze ziel.

De mystieke kern van alle religies wordt geëerd als de inspiratiebron voor het universeel soefisme. Het helpt mensen hun ego te beteugelen, hun hart te openen, het licht van hun ziel te ontdekken en zich te richten op liefde, harmonie en schoonheid.

Universeel soefisme is een kompas voor het dagelijks leven, want soefi’s willen in het volle leven staan om hun idealen waar te maken.
Inspiratiebron voor het universeel soefisme is het leven en werk van de Indiase mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan (1882-1927).

Zijn toespraken, later in boeken verschenen, bieden verrassende perspectieven op alle vraagstukken waarmee wij te maken krijgen in het leven. Zijn werk is een handreiking en inspirerend perspectief, die tot denken, ervaren en handelen aanzet.

Voor meer informatie over Hazrat Inayat Khan zie de site: www.soefi.nl.

Geluk ligt in het denken en doen van dát, wat men als schoon beschouwt.

Buiten de nauwe grenzen van ras en volk kunnen wij allen één zijn, omdat wij allen toebehoren aan één God.

Er is geen groter Heilig Boek
dan de Natuur,
want de natuur
is het leven zelf.

Hazrat Inayat Khan