Doelstellingen

De Soefi Beweging streeft de volgende doelstellingen na:

 
1. Het zichtbaar maken van de diepe eenheid die er is tussen alle mensen en al het leven op aarde, waarbij liefde en respect de gemeenschappelijke basis is om elkaar te ontmoeten.
 
2. Het stimuleren van innerlijke groei en verdieping door het vertrouwd raken met het licht en de kracht die verborgen zijn in ieder mens.
 
3. Het werken aan verbondenheid tussen alle mensen, zodat verschillen niet meer als tegenstellingen worden beleefd. Zo vervallen ook de verschillen tussen de werelden van Oost en West.

Stilte

In stilte … voorbij je gedachten …
vind je innerlijke rust.

Waar wordt het woord van God gehoord?
In stilte.

Spreken is een levensteken.
Stilte het leven zelf.