Activiteiten

Diensten

Rond een gekozen thema, geënt op het dagelijks leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies en vindt er een toespraak plaats. Tevens is er stilte en muziek.

De diensten beginnen om 11.00 uur en worden gehouden op iedere derde zondag van de maand in het gebouw van de "Odd Fellows"(schuin tegenover het NS station), Hendrik de Ruiterstraat 2, Assen.
In juli en augustus zijn er geen diensten.
Een ieder is van harte welkom.

Gespreks- en stilteavonden
Alle avonden beginnen om 19.45 uur. Ze worden gehouden op De Wouden 1, Assen.
Voor informatie, exacte data en/of aanmelding kun je contact opnemen met NasiBan en Gert:
Tel: 0592-501254;
E-mail: soefi.assen@ziggo.nl .
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Meditatie
Deze activiteit biedt de mogelijkheid om in het drukke leven van alle dag even stil te worden en tot jezelf te komen. Op het programma van ongeveer een uur kunnen staan: muziek, (geleide) meditatie, ademhalingsoefeningen en het gezamenlijk zeggen van een Wazifa/mantra.
De avonden zijn op de eerste woensdag van de maand (voor mensen die iets meer vertrouwd zijn met het soefisme) en op de maandag voor de eerste woensdag van de maand (voor belangstellenden en beginners). Iedereen is welkom.

Verkenning van enkele spirituele gedachten
Met elkaar van gedachten wisselen, waarbij een ieder de ruimte krijgt om zelf te bepalen wat hem of haar wel of niet aanspreekt. Er is tijd voor eigen inbreng van gedachten, gevoelens en ervaringen. Per avond staat een onderwerp centraal.

Het gaat bijv. over innerlijke groei, bidden en/of mediteren,
Deze avonden zijn op de tweede woensdag van de maand en duren ongeveer 2 uur. Tussendoor is er tijd voor koffie of thee. Iedereen is welkom. Je kunt ook een losse avond volgen.

Gatha-klassen
Samen zoeken we naar verdieping en verinnerlijking m.b.v. teksten uit de Gatha’s. Deze avond is voor mureeds en broederschapsleden. De avonden duren ongeveer 2 uur en zijn op de vierde woensdag van de maand.